"Er is iets aan het uiterlijk van het paard dat goed is voor het innerlijk van de mens".
(Sir Winston Churchill)

 

 

Coaching met paarden

 

 

Het is verwonderlijk dat bij coachsessies met paarden thema’s en leerpunten van coachees (mensen die gecoacht worden)                      zo snel zichtbaar worden. Bij geen enkele andere werkvorm is de feedback zo direct, voelbaar en eerlijk. Paarden laten mensen voelen en ervaren wat er gebeurt en geven hen zo inzicht. Doordat nieuwe inzichten zo direct doorleefd kunnen worden, blijkt het coachen

met paarden effectiever te zijn dan alleen het voeren van gesprekken.

 

Wat maakt een paard nou zo’n goede co-coach?

Paarden zijn prooidieren en kuddedieren. In een kudde zal het paard zoeken naar veiligheid en leiderschap . Een paard doet niets in dienst van zijn ego, maar alles in dienst van de kudde. Wanneer er geen kudde beschikbaar is, zal het paard veiligheid en leiderschap zoeken bij de mens. Daarom is het paard een meester in het geven van feedback als het gaat om authentiek leiderschap.

 

Paarden zijn meester in het ‘spiegelen’ van wat ons onderhuids bezig houdt en ons gedrag. Dit doen paarden vanuit hun kuddebewustzijn, omdat ze steeds op zoek zijn naar innerlijke samenhang en ordening in relatie tot anderen in hun omgeving. Het paard kijkt ‘dwars’ door uiterlijk vertoon heen, en zal het innerlijke herkennen. Niet congruent gedrag (gedrag dat niet overeenkomt met intenties en gevoelens) ervaart het paard als onduidelijk. Als iemand in de directe omgeving dit heeft, ervaart het paard geen veiligheid en zal niet geneigd zijn zich bij die persoon aan te sluiten. Duidelijkheid geeft veiligheid en paarden reageren daarom alleen op heel duidelijke, samenhangende signalen en instructies. Mensen die met paarden omgaan, leren om duidelijk te zijn en vanuit innerlijke overtuiging te handelen.

 

“Ha," zei de paardencoach, die nu eens zelf gecoacht werd. En die als coachee de opdracht kreeg om een rondje met het paard te lopen, om haar doel waaraan ze tijdens de sessie wilde werken helder te formuleren, “ik krijg toch zeker wel een paard in beweging!”   

En het paard verroerde zich niet….

 

Er kan op verschillende wijzen met paarden gecoacht worden:

 

Coachen op Gevoel (Intrapsychisch)

Het paard ‘spiegelt’ de innerlijke toestand (intenties, emoties, verlangens) van de coachee, bewust dan wel onbewust.

Het paard helpt de coachee om te duiden wat er speelt en wat mogelijk belemmerend of ondersteunend kan zijn voor het leerproces.

 

Coachen op Gedrag (Interpersoonlijk)

De coachee krijgt een opdracht om met het paard uit te voeren.

Het paard reageert altijd direct op het gedrag van de coachee.

Wat ligt er aan het gedrag ten grondslag? Hoe bewust is de coachee

zich van het effect van zijn gedrag?

 

Systemisch

Voor paarden is het van levensbelang dat het systeem (de kudde) waar zij zich in bevinden, in evenwicht is: de natuurlijke ordening moet effectief zijn, er moet sprake zijn van een balans in geven en nemen en iedereen heeft een taak, rol en functie. Paarden zijn heel gevoelig voor situaties die uit balans zijn in iemands systeem en reageren ook op het systeem van de coachee, als die zich dat voor de geest haalt.

 

Teamcoaching

Dit kan aangeboden worden in samenwerking met daarin gespecialiseerde collega-coaches. Coachtrajecten voor teams worden verzorgd op andere locaties. De locatie van MeerPlezierMetPaard is vooral toereikend voor individuele coachsessie.